Informacje o firmie.

Pragniemy poinformować Państwa, że  firma El-went Zakład Produkcyjno Usługowy  istnieje  od 1982 r., przez wszystkie te lata zajmując się przede wszystkim obsługą i rozwiązywaniem problemów związanych z instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnych, grzewczymi, sanitarnymi, systemami  oddymiania, napowietrzania dróg ewakuacyjnych budynków użyteczności publicznej oraz montażem instalacji  przeciwpożarowych i detekcji  CO.
    
Zwieńczeniem naszych prac są oczywiście wykonywane pomiary niezbędne do przekazania budynku zgodnie z wymogami prawa budowlanego tj. krotności wymian powietrza, głośności w pomieszczeniach i na zewnątrz obiektów, oświetlenia stanowisk pracy, a to wszystko dzięki  wyspecjalizowanej kadrze pracowników, posiadających aktualne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie.

Oferowane przez naszą Firmę instalacje mogą zostać zaprojektować przez naszych specjalistów, możemy także na życzenie wykonać najbardziej skomplikowane elementy instalacji  wentylacji w należącym do Firmy zakładzie produkcyjnym. Jesteśmy również w stanie zamontować wszystkie wymienione instalacje w każdym obiekcie publicznym lub prywatnym, np. wraz z automatyką, ponieważ nasi specjaliści projektują, wytwarzają i wdrażają nowoczesne systemy mikroprocesorowej automatyki do instalacji. Podczas  realizacji instalacji nasza Firma może także wykonać kompleksowo  instalację  elektryczną   zasilającą i sterującą osprzętem peryferyjnym instalacji wraz ze wszystkimi pomiarami elektrycznymi niezbędnymi do odbioru technicznego budynku zgodnie z wymogami prawa budowlanego, tj. rezystancji izolacji, skuteczności zerowania etc.

W naszym zakładzie produkcyjnym wykonujemy kompleksowe instalacje wentylacyjne z różnych metali np. z blachy stalowej ocynkowanej lub malowanej wg. kolorów RAL, kwasoodpornej oraz metali kolorowych, wg. uzgodnień indywidualnych  z Inwestorem lub norm branżowych.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz hali wyposażonej w adekwatny sprzęt spawalniczy i technologiczny, wykonujemy wszelkie nietypowe systemy konstrukcyjne oraz wsporcze, nie tylko dla instalacji HVAC. Wykonane  przez nas instalacje zawsze spełniają wymogi zawarte w przepisach polskiego i europejskiego prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii), a także posiadają stosowne gwarancje. Dodatkowo, w zależności od potrzeb Zleceniodawcy, wykonane przez nas instalacje mogą być objęte stałą 24 godzinną konserwacją przez wyspecjalizowanych pracowników, posiadających aktualne uprawnienia SEP i wieloletnią praktykę w dozorze i konserwacji instalacji HVAC.

Przez wszystkie lata naszej działalności regularnie powiększamy zakres  działalności poprzez otwarcie nowych działów technicznych, a najnowszy z uruchomionych działów to Rekuperacja powietrza - związany ściśle ze zmianami klimatu, ociepleniem powietrza oraz smogiem,  który zanieczyszcza coraz większe powierzchnie kraju.
Ponadto świadczymy także usługi uzupełniające dla wszystkich działów, np. wiercenia w betonie, izolacje technologiczne, wykonywanie płaszczy zabezpieczających dla instalacji HVAC
- szczegółowe opisy możecie Państwo znaleźć w zakładkach znajdujących się na tej stronie.

Ukoronowaniem naszej działalności zdecydowanie są szkolenia techniczne, które prowadzimy od kilku lat
- podzielone na kilka bloków tematycznych, takich jak szkolenia w zakresie instalacji HVAC, montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, przeciwpożarowe dla projektantów, wykonawców oraz pracowników planujących przekwalifikowanie lub zmianę zawodzie. Dzięki doświadczeniu i  wiedzy, jakie zdobyliśmy przez 36 lat nieustannej  pracy nad rozwiazywaniem problemów technicznych,  powołaliśmy nową jednostkę zajmującą się szkoleniami technicznymi, a która posiada status jednostki szkoleniowej oraz niezbędne wyposażenie służące do  praktycznego szkolenia z wielu branż technicznych.

Stworzenie interdyscyplinarnej placówki przeznaczonej do prowadzenia szkoleń technicznych zawodowych,  spowoduje  w niedługim czasie  rozwiązanie problemu braku wyspecjalizowanej kadry technicznej na rynku pracy. Głównym powodem jej powstania było ponad  trzydziestoletnie własne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu firmy technicznej i codzienne borykanie się z brakiem osób posiadających właściwe umiejętności i kompetencje.  Ostateczne decyzja została podjęta po analizie powyższych  wyników badania rynku pracy oraz  notorycznego problemu zatrudnienia fachowców z odpowiednimi kwalifikacjami na terenie kraju i wielu Państw Unii Europejskiej. Po przeprowadzonych szkoleniach i zdanych egzaminach kwalifikacyjnych proponujemy Pośrednictwo Pracy dla wszystkich zainteresowanych osób. W ten sposób staramy się doprowadzić do zmniejszenia skali bezrobocia, dajemy szansę nowym pracownikom na realizację planów zawodowych, natomiast zakładom pracy w ten sposób pomożemy  uzupełnić  wolne wakaty  specjalistycznej i wykwalifikowanej kadry technicznej.

El - WENT Z.P.U.

®

Prezes Zarządu
Bogdan Ryniewicz

© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

Technika wentylacyjna

Technika klimatyzacyjna

NASZA OFERTA

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Wykonanie otworów

Izolacja HVAC

Płaszcze na instalacje HVAC

Rekuperacja

Technika klimatyzacyjna

REALIZACJE

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

Technika wentylacyjna

O NAS

Technika wentylacyjna

Technika klimatyzacyjna

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

NASZA OFERTA

REALIZACJE

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Automatyka i instalacje elektryczne

Technika grzewcza

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika klimatyzacyjna

Technika wentylacyjna

Wykonanie otworów

Izolacja HVAC

Płaszcze na instalacje HVAC

Rekuperacja