© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

WIERCENIE OTWORÓW

Firma El-went Z.P.U. prezentuje najnowszą
usługę techniczną wiercenia otworów w betonie

Cena wierceń zależy od:

- ilości wykonywanych otworów,
- rodzaju materiału, w którym wykonywane są od otwory,
- miejsca zlecenia.

Wliczone w cenę usługi:

- transport (Warszawa i okolice),
- montaż maszyny do podłoża,
- podłączenie maszyn na terenie inwestycji (jeżeli dostępny jest prąd).

Niewliczone w cenę usługi:

- budowa rusztowań (możliwa, po ustaleniu zakresu i ceny),
- stemplowanie (
możliwe, po ustaleniu zakresu i ceny),
- usuwanie i wywóz wyciętych elementów,
- wycinanie prostokątne (możliwe po ustaleniu zakresu i ceny),
- transport na większe odległości tylko po ustaleniu stawek i ceny ,
- dostawa naszego agregatu
(możliwa  po ustaleniu ceny).

Dodatkowo płatne elementy usługi (od 5% do 30%): \

- trudno dostępne miejsca, np. wąskie pomieszczenia, przejścia na dach, izolacje,
- grube zbrojenia;
- wiercenie pod kątem;
- wiercenie na wysokości (powyżej 1,5m).

Podczas prowadzonych prac:

- korzystamy z przyłącza energetycznego klienta (posiadamy również własnych agregat prądotwórczy),
- używamy bieżącej wody z sieci lokalnej lub z własnych zbiorników (posiadamy pompy oraz urządzenia do odsysania
  zużytej wody),
- Klient jest zobowiązany do wyznaczenia : miejsca , linii cięć oraz osi przewiertów oraz dostarczenia wody i prądu;
- Klient jest zobowiązany do dostarczenia zatwierdzonych projektów budowlanych oraz projektów opisujących prace
  towarzyszące (stemplowanie stropów, wzmocnienia itp.).

Wymagane po stronie Zleceniodawcy:
 
- Odpowiednie opinie i zezwolenia od osób posiadających adekwatne do zakresu prac uprawnienia budowlane;
- W niektórych przypadkach
- zatwierdzony projekt budowlany, opisujący, w jaki sposób należy przeprowadzić prace
  towarzyszące, nie powodując zagrożenia zdrowia i życia oraz plan BIOZ;
- Nadzór techniczny budowy.

Firma El-went Z.P.U. nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody wywołane wodą chłodzącą oraz powstałe na skutek błędnego wyznaczenia planowanych przez Zleceniodawcę prac, a także za uszkodzenia jakichkolwiek instalacji, które nie zostały określone w zleceniu.

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓLOWYCH WARUNKÓW UMOWY I ZAKRESU INDYWIDUALNYCH PRAC PROSIMY  O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
(w przygotowaniu
lub BEZPOŚREDNI KONTAKT.

El - WENT Z.P.U.

®

Technika wentylacyjna

Technika klimatyzacyjna

NASZA OFERTA

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Wykonanie otworów

Izolacja HVAC

Płaszcze na instalacje HVAC

Rekuperacja

Technika klimatyzacyjna

REALIZACJE

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

Technika wentylacyjna

O NAS

Technika wentylacyjna

Technika klimatyzacyjna

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

NASZA OFERTA

REALIZACJE

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Automatyka i instalacje elektryczne

Technika grzewcza

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika klimatyzacyjna

Technika wentylacyjna

Wykonanie otworów

Izolacja HVAC

Płaszcze na instalacje HVAC

Rekuperacja