PŁASZCZE NA INSTALACJE HVAC

Firma El-went Zakład Produkcyjno-Usługowy prezentuje
najnowszą usługę produkcji i montażu płaszczy ochronnych z blachy.

Płaszcze wykonywane są z blachy:

Przekrój kanałów:

Płaszcze wykonujemy na:

i inne elementy ciągów wentylacyjnych.

Cena zależy od:

- Rodzaju blachy,
- Grubości i długości blachy
- zgodnie z obowiązującymi normami (w przypadku blachy wskazanej przez zamawiającego -
  kalkulacja indywidualna),
- Ilości i proporcji elementów ciągu wentylacyjnego (kształtek) w stosunku do metrów kwadratowych kanałów,
- Miejsca montażu,
- Utrudnień wynikających z zabudowy (dodatkowe urządzenia, sprzęt, maszyny technologiczne itp.)
- kalkulacja indywidualna.W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓLOWYCH WARUNKÓW UMOWY I ZAKRESU INDYWIDUALNYCH PRAC PROSIMY  O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (w przygotowaniulub BEZPOŚREDNI KONTAKT.

El - WENT Z.P.U.

®

© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

Technika wentylacyjna

Technika klimatyzacyjna

NASZA OFERTA

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Wykonanie otworów

Izolacja HVAC

Płaszcze na instalacje HVAC

Rekuperacja

Technika klimatyzacyjna

REALIZACJE

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

Technika wentylacyjna

O NAS

Technika wentylacyjna

Technika klimatyzacyjna

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

NASZA OFERTA

REALIZACJE

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Automatyka i instalacje elektryczne

Technika grzewcza

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika klimatyzacyjna

Technika wentylacyjna

Wykonanie otworów

Izolacja HVAC

Płaszcze na instalacje HVAC

Rekuperacja