ZREALIZOWANE INWESTYCJE, UZYSKANE PATENTY/ZNAKI TOWAROWE:

Lata 80.

Opracowanie systemu monitoringu inicjacji chorób pochodzenia grzybowego - prace nad patentem i wdrożeniem systemu oraz produkcja podzespołów elektronicznych.
Patent

Lata 90. - 2000

Produkcja i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz urządzeń i sieci energetycznych, konserwacja i remonty - budynki należące do Z.O.S. Ochota (przychodnie specjalistyczne, szpitale, domy dziecka, izby ratunkowe na terenie Ochoty, Włoch i Ursusa), najważniejsze
z nich to:
- Dom Małego Dziecka, ul. Nowogrodzka 75, Warszawa
- Szpital Urazowy, ul. Barska 16/20, Warszawa
- Szpital Ginekologiczno-położniczy, ul. Żelazna 90, Warszawa

2002 - 2008 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. dr. Witolda Orłowskiego,
ul. Czerniakowska 23, Warszawa - Oddział urologii, chirurgii ogólnej, intensywnej opieki medycznej, blok operacyjny okulistyki, ginekologii i położnictwa, neurologii, tomografu komputerowego i neonatologii
- produkcja, montaż i konserwacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

2003 r. do dnia dzisiejszego

Centrum Medyczne Żelazna" Sp. z o.o., Warszawa
- konserwacja i modernizacja instalacji energetycznych i teletechnicznych oraz wentylacji
i klimatyzacji oddzia
łów i bloków porodowych i operacyjnych w całym budynku;
- przygotowywanie projektów oraz ich kompleksowa realizacja.

2003 - 2008 r.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Chocimska 5, Warszawa - pracownia analityki klinicznej, pracownia chorób wewnętrznych i hematologii, RTG
- projekt, wykonanie i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji.

2004 - 2010 r.

Realizacja przetargów publicznych w zakresie modernizacji obiektów służby zdrowia, nauki
i szkolnictwa wyższego.


2006 r.

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Marszałkowska 24, Warszawa
- modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji na kilkunastu oddziałach oraz blokach operacyjnych, np. oddział kardiochirurgii.
Patent:
Decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej - nadanie Firmie El-went znaku towarowego nr-Z-278724

2007 r.

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Działdowska 1, Warszawa
- projekt oraz wykonanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na oddziale kardiochirurgii oraz bloku operacyjnym;

Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Rodziny, ul. Madalińskiego 25, Warszawa
- projekt oraz wykonanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oddział porodowy oraz blok operacyjny;

Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska 19/25, Warszawa
- wykonanie w całości instalacji oraz systemów i sieci bloku operacyjnego oraz instalacji wentylacyjnej w aptece, znajdującej się na terenie szpitala;

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy, Warszawa
- modernizacja systemu klimatyzacji w budynku;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kasprowicza 151, Warszawa
- modernizacja całego budynku
- instalacje wentylacyjne i  klimatyzacyjne, systemy grzewcze, sieci energetyczne.

2008 r.

Instytut Energetyki w Warszawie
- wykonanie i monta
ż instalacji klimatyzacyjnych;
 
Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie 
- projekt instalacji bloku i oddziału;
Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska 19/25, Warszawa
- projekt, wykonanie i montaż instalacji wentylacji na SOR;
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Wrocławska 20, Warszawa
- kompleksowa modernizacja budynku;
 
Urząd Stanu Cywilnego, Warszawa, ul. Andersa 1, Warszawa
- modernizacja budynku
- projekt i realizacja;
 
Instytut Techniczny Wojsk L
ądowych, ul. Księcia Bolesława 6, Warszawa
- modernizacja budynku;

Ministerstwo Finansów, Warszawa
- modernizacja budynku;

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Warszawa - Laboratorium   Zakładu Hematologii Doświadczalnej, ul. Roentgena 5, Warszawa - oddział przeszczepów
- modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji;

Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki, ul. Pawińskiego 5, Warszawa
- pracownie modyfikacji genetycznej roślin i mikroskopu elektronowego
- wykonanie komór fitotronowych,
- wykonanie i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji;

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Spiska 16, Warszawa - pracownie
- wykonanie i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji;

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. dr. Witolda Orłowskiego,
ul. Czerniakowska 23, Warszawa  - kilkanaście oddziałów i bloków operacyjnych
- projekty i modernizacje systemów i instalacji wentylacji i klimatyzacji;

Zespó
ł zabudowy wraz z usługami „HARMONIA", ul. .Dzieci Warszawy 11, Warszawa
- budowa instalacji wentylacji, oddymiania i klimatyzacji.


2009 r.

Komenda Głowna Policji, Warszawa - centrum łączności
- wykonanie instalacji klimatyzacji,
- modernizacja budynku;
 
Warszawski Uniwersytet Medyczny - Dom Studenta
- wykonanie instalacji wentylacyjnej budynku;

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Wydzia
ł Farmaceutyczny
- modernizacja całego budynku;

Politechnika Warszawska - Klub Absolwenta
- modernizacja całego budynku.

2010 - 2011 r.

Hotel Gromada, ul. Orzechowa 11, 30-422 Kraków
- projekt, wykonanie i monta
ż instalacji klimatyzacji i wentylacji w całym budynku;


Urząd Gminy w Wołominie
- modernizacja całego budynku;

Uniwersytet  Warszawski - Wydział Fizyki
- modernizacja całego budynku;

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1, Warszawa - oddział patomorfologii
- projekt, wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji i wentylacji w całym budynku.

2012 r.

Zakłady Remontowo-Budowlane WAM Sp. z o.o., ul. T. Chałubińskiego 3A, Warszawa
- wykonanie i montaż instalacji klimatyzacyjnej;

Realtyco Sp. z o.o. - Sklep Piotr i Paweł, Warszawa
- wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców 1, Warszawa
 
- wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;

Klinika Okulistyki - Blok operacyjny, ul. Lindleya 4, Warszawa - dwa odziały wraz z blokiem operacyjnym
- wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska 19/25, Warszawa
- Pracownia rentgenowska i Oddział diagnostyki
- wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

2013 r.

Wojskowy  Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, Warszawa - Oddział kardiologii i blok operacyjny
- wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;

Warszawski Szpital dla Dzieci, ul .Kopernika 43, Warszawa
- modernizacja budynku i oddziałów;

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 14, Warszawa - oddział i pracownie diagnostyczne
- wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

2014 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medium, Kraków
- projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;

Wojskowy  Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, Warszawa - Oddzia
ł kardiochirurgii
- wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

2015 r.

La Tour - budynek mieszkalny, Al. Bohaterów Września 22, Warszawa
- projekt, wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przeciwpożarowej oraz automatyki w budynku;

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
- Pałac Młodzieży
- modernizacja obiektu,
- wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

2016 r.

Centrum Bankowo - Finansowe, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa
- projekt, wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przeciwpożarowej oraz automatyki w budynku;


Solec Residence, ul. Solec 18, Warszawa
- projekt, wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przeciwpożarowej oraz automatyki w budynku.

2017 r.

Sklep Deichmann, ul. Budowlana 11, Kętrzyn
- wykonanie i montaż instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej;

Przychodnia
- ul. Coopera, Warszawa
- monta
ż instalacji wentylacji;

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, ul. Sanguszki 1, Warszawa
- wykonanie i montaż instalacji wentylacji;

Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa
- modernizacja pomieszczeń,
- wykonanie i montaż instalacji wentylacji;

Galeria Bałtycka, Al. Grunwaldzka 141, Gdańsk
- obiekt handlowy
 - wykonanie i monta
ż instalacji wentylacji.

Fabryka Mebli
„Forte" - ul. Północna 30, Suwałki
- wykonanie i montaż instalacji wentylacji.

Zgodnie z decyzją Społecznego Komitetu i Dyrekcji Szpitala Klinicznego im. prof. dr Witolda Orłowskiego, firmie EL -WENT został przyznany medal pamiątkowy z okazji 40 - lecia Szpitala, w ramach podziękowania i dowodu uznania dla włożonej w modernizację Szpitala pracy i wysiłku. 

REFERENCJE:

Otrzymaliśmy również pozytywne referencje od m.in.:


El - WENT Z.P.U.

®

© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

Technika wentylacyjna

Technika klimatyzacyjna

NASZA OFERTA

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Wykonanie otworów

Izolacja HVAC

Płaszcze na instalacje HVAC

Rekuperacja

Technika klimatyzacyjna

REALIZACJE

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

Technika wentylacyjna

O NAS

Technika wentylacyjna

Technika klimatyzacyjna

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

NASZA OFERTA

REALIZACJE

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Automatyka i instalacje elektryczne

Technika grzewcza

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika klimatyzacyjna

Technika wentylacyjna

Wykonanie otworów

Izolacja HVAC

Płaszcze na instalacje HVAC

Rekuperacja