montaż instalacji grzewczej w Kościele


    wyposażenie kotłowni


    modernizacja i remont kuchni ogólnej oraz budynku rekonwalescencji


    prace remontowe w pracowniach fizyko-chemicznych i węzłach sanitarnych


    remont w Centralnej Sterylizacji


    prace adaptacyjne pomieszczeń na Pracownię Protetyki Stomatologicznej

TECHNIKA GRZEWCZA

  9.  Awas Polska Sp. z o.o.
       ul. Żuławska 17
       04-630 Warszawa
          [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

   8. WojewódzkiSzpital Chirurgii Urazowej św. Anny
       ul. Barska 16/20
       02-315 Warszawa
          [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    1.  S.P.S.K. im. Prof.Witolda Orłowskiego
         ul. Czerniakowska 231
         00-416 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    2.  S.P.S.K. im. Prof. M.Michałowicza
         ul. Marszałkowska 24
         00-576 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    3.  Szpital Ginekologiczno-Położniczy św. Zofii
         ul. Żelazna 90
         01-004 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    4.  SZPZLO Warszawa-Ochota
         ul. Szczęśliwicka 36
         02-353 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

  5. S.W.P.Z.D.O.Z.
      ul. Leszno 15
      01-199 Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

  6. Liceum Francuskie
      ul. Walecznych 4/6
      03-916 Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

  7. Dom Aktora Weterana
      ul. Pułaskiego 6
      Skolimów
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

10. Parafia Rzymsko-Katolicka
      ul. Stefana Wyszyńskiego 1
      Sochaczew
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    remont Oddziału Sztucznej Nerki
   
remont Tomografu Komputerowego
   
modernizacja USG
   
remont pracowni Patomorfologii

11. Obiekt Sakralno-Obronny w Brochowie
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    montaż instalacji grzewczej w obiekcie

© 2003 EL-WENT®. All rights reserved


  modernizacja tomografu komputerowego
  remont oddziału Urologii
 
remont oddzaiału Chirurgii ogólnej
 
modernizacja oddziału Położniczego na IV p.
 
modernizacja oddziału Okulistycznego na V p.
 
remont oodziału Chirurgii Plastycznej na II p
 
modernizacja Centralnej Sterylizatorni
 
remont pracowni RTG
 
remont pracowni Bloku Operacyjnego Okulistyki
 
modernizacja Oddziału Ginekologii
 
modernizacja Oddziału OIOM-u
 
remont oodziału Neurologii
 
modernizacja pracowni Cytologicznej
 
modernizacja oddziału RTG na I p.
 
remont oddziału Ginekologicznego na III p.
 
modernizacja kuchni szpitalnej
 
remont Centralnej szatni
 
modernizacja sprężarkowni gazów medycznych i próżni


modernizacja pracowni Patomorfologii
remont pracowni RTG
modernizacja pracowni Cytologii
modernizacja Bloku Operacyjnego Otolaryngologii
remont bloku Operacyjnego Chirurgii Naczyniowo-Sercowej
remont Chirurgii ogólnej
remont Oddzia
łu Niemowlęcego
modernizacja Kuchni mlecznej
remont Apteki
modernizacja Pralni
modernizacja Oddziału Endokrynologiimodernizacja Bloku Operacyjnego Laparoskopowego
remont Bloku Operacyjnego Ginekologii
remont Oddziału Patomorfologii
modernizacja w pracowni RTG

El - WENT Z.P.U.

®

Technika wentylacyjna

Technika klimatyzacyjna

NASZA OFERTA

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Wykonanie otworów

Izolacja HVAC

Płaszcze na instalacje HVAC

Rekuperacja

Technika klimatyzacyjna

REALIZACJE

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

Technika wentylacyjna

O NAS

Technika wentylacyjna

Technika klimatyzacyjna

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

NASZA OFERTA

REALIZACJE

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Automatyka i instalacje elektryczne

Technika grzewcza

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika klimatyzacyjna

Technika wentylacyjna

Wykonanie otworów

Izolacja HVAC

Płaszcze na instalacje HVAC

Rekuperacja

E l - W e n t   r e a l i z a c j e