modernizacja pomieszczeń biurowych I i II piętra


    remont kuchni ogólnej oraz budynku rekonwalescencji


    remont w pomieszczeniach Salonu samochodowego w Grodzisku Maz.   
   
modernizacja budynku magazynowo-biurowego


    remont pomieszczeń studyjnych


    prace remontowe w pomieszczeniach Wydziału Geologii UW w Warszawie,
       przy ul. Żwirki i Wigury 93


    modernizacja Sali konferencyjnej


    prace remontowo-budowlane pracowni fizyko-chemicznej
      oraz wykonanie węzłów sanitarnych


    remont w Centralnej Sterylizacji


    prace adaptacyjne pomieszczeń na Pracownię Protetyki Stomatologicznej


    modernizacja Bloku Operacyjnego Laparaskopowego
    remont  Bloku Operacyjnego Ginekologii
    remont Oddziału Patomorfologii
    modernizacja Oddziału RTGmodernizacja w Pracowni Biologii Molekularnej
remont w Pracowni Analityki Klinicznej
remont w Aptece
modernizacja w pracowni RTG
remont w Klinice Chorób Wewnętrznych
modernizacja na oddziale Hematologii
remont w izolatkach Kliniki Chorób Wewnętrznych


remont w pomieszczeniach Sali Gimnastycznej
modernizacja w pomieszczeniach Hydroterapii
remont w pomieszczeniach Fizykoterapii i pomieszczeniu socjalnym


  modernizacja tomografu komputerowego
  remont oddziału Urologii
 
remont oddzaiału Chirurgii ogólnej
 
modernizacja oddziału Położniczego na IV p.
 
modernizacja oddziału Okulistycznego na V p.
 
remont oodziału Chirurgii Plastycznej na II p
 
modernizacja pracowni RTG
 
remont pracowni Bloku Operacyjnego Okulistyki
 
modernizacja Oddziału Ginekologii
 
modernizacja Oddziału OIOM-u
 
remont oodziału Neurologii
 
modernizacja pracowni Cytologicznej
 
modernizacja oddziału RTG na I p.
 
remont oddziału Ginekologicznego na III p.

© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

TECHNIKA KLIMATYZACYJNA

    6.  SZPZLO Warszawa-Ochota
         ul. Szczęśliwicka 36
         02-353 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    7.  S.W.P.Z.D.O.Z.
         ul. Leszno 15
         01-199 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

  9.  Liceum Francuskie
       ul. Walecznych 4/6
       03-916 Warszawa
          [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

10. Instytut Żywności i Żywienia
      ul. Powsińska 61/63
      02-903 Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

11. Uniwersytet Warszawski
      ul. Pawińskiego 5A
      02-106 Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

13. AUTOREX Sp. Z o.o.
      ul. Łopuszańska 36
      02-220 Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

12. Polskie Media S.A.
      ul. Gen. Okulickiego 6
      05-500 Piaseczno
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

15. WojewódzkiSzpital Chirurgii Urazowej św. Anny
      ul. Barska 16/20
      02-315 Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

16. MD Cooperation
      ul. Centralna 27
      05-816 Opacz
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    1.  S.P.S.K. im. Prof.Witolda Orłowskiego
         ul. Czerniakowska 231
         00-416 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    2.  Z.Z.O.Z.St.Z.Sł.Z. MSWiA
         ul. Wołoska 137
         02-507 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    3.  Instytut Hematologii i Transfuzjologii
         ul. Chocimska 5
         00-957 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    4.  S.P.S.K. im. Prof. M.Michałowicza
         ul. Marszałkowska 24
         00-576 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    5.  Szpital Ginekologiczno-Położniczy św. Zofii
         ul. Żelazna 90
         01-004 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    8.  Wojewódzki Szpital Bródnowski S.P.Z.O.Z.
         ul. Kondratowicza 8
         03-242 Warszawa
            [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

14. Dom Aktora Weterana
      ul. Pułaskiego 6
      Skolimów
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    modernizacja 8 bloków operacyjnych Chirurgii
   
remont Centralnej Sterylizatorni


    modernizacja pracowni Patomorfologii
    remont pracowni RTG
    modernizacja pracowni Cytologii
    modernizacja Bloku Operacyjnego
Otolaryngologii
    modernizacja Bloku Operacyjnego Chirurgii Naczyniowo-  Sercowej
    remont Chirurgii Ogólnej
    modernizacja Oddzia
łu Endokrynologii
    modernizacja Oddziału Niemowlęcego
    remont Apteki


    remont Oddziału Sztucznej Nerki
   
remont Tomografu Komputerowego
   
modernizacja USG

El - WENT Z.P.U.

®

Technika wentylacyjna

Technika klimatyzacyjna

NASZA OFERTA

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Wykonanie otworów

Izolacja HVAC

Płaszcze na instalacje HVAC

Rekuperacja

Technika klimatyzacyjna

REALIZACJE

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

Technika wentylacyjna

O NAS

Technika wentylacyjna

Technika klimatyzacyjna

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

NASZA OFERTA

REALIZACJE

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Automatyka i instalacje elektryczne

Technika grzewcza

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika klimatyzacyjna

Technika wentylacyjna

Wykonanie otworów

Izolacja HVAC

Płaszcze na instalacje HVAC

Rekuperacja

E l - W e n t   r e a l i z a c j e