12. Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

10. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
      pl. Powstańców Warszawy, Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


TECHNIKA ODDYMIANIA I PRZECIWPOŻAROWA


© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

Technika wentylacyjna

Technika klimatyzacyjna

NASZA OFERTA

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Wykonanie otworów

Izolacja HVAC

Płaszcze na instalacje HVAC

Rekuperacja

Technika klimatyzacyjna

REALIZACJE

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

Technika wentylacyjna

O NAS

Technika wentylacyjna

Technika klimatyzacyjna

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

NASZA OFERTA

REALIZACJE

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Automatyka i instalacje elektryczne

Technika grzewcza

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika klimatyzacyjna

Technika wentylacyjna

Wykonanie otworów

Izolacja HVAC

Płaszcze na instalacje HVAC

Rekuperacja

    2. Szpital Czerniakowski,
        ul. Stępińska 19/25, Warszawa
            [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    1.  S.P.S.K. im. Prof.Witolda Orłowskiego
         ul. Czerniakowska 231
         00-416 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

El - WENT Z.P.U.

®
    3.  Instytut Hematologii i Transfuzjologii
         ul. Chocimska 5
         00-957 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]    8.  Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny,
         ul. Działdowska 1, Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    9.  Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Rodziny,
         Warszawa ul. Madalińskiego 25,
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


11. Instytut Energetyki w Warszawie
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

13. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
      ul. Wrocławska 20, Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

14. Uniwersytet Warszawski
      ul. Pawińskiego 5A
      02-106 Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

15. Urząd Stanu Cywilnego,
       Warszawa, ul. Andersa 1,
          [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    prace remontowe w pomieszczeniach Wydziału Geologii UW w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 93

16. Instytut Techniczny Wojsk Lądowych,
      ul. Księcia Bolesława 6, Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

17. Ministerstwo Finansów,
      Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

 19. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie,
       Laboratorium Zakładu Hematologii Doświadczalnej,
       ul. Roentgena 5, Warszawa - oddział przeszczepów
          [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

 20. Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki, 
       ul. Pawińskiego 5, Warszawa
- pracownie modyfikacji
       genetycznej roślin i mikroskopu elektronowego
          [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

 21. Zespół zabudowy wraz z usługami „HARMONIA",
       ul. Dzieci Warszawy 11, Warszawa
          [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

22.  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
       Plac Powstańców 1, Warszawa
          [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

23. Klinika Okulistyki - Blok operacyjny,
       ul. Lindleya 4, Warszawa - dwa odziały wraz
       z blokiem operacyjnym
          [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

24. Wojskowy Instytut Medyczny,
      ul. Szaserów 128, Warszawa
    - Oddział kardiologii i blok operacyjny
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

25. Warszawski Szpital dla Dzieci,
      ul .Kopernika 43, Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

26. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 14,
      Warszawa - oddział i pracownie diagnostyczne
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

27. La Tour - budynek mieszkalny,
      Al. Bohaterów Września 22,
      Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

E l - W e n t   r e a l i z a c j ewykonanie w całości instalacji oraz systemów i sieci bloku 
  operacyjnego oraz instalacji wentylacyjnej w aptece,
  znajdującej się na terenie szpitala;
modernizacja w Pracowni Biologii Molekularnej
remont w Pracowni Analityki Klinicznej
remont w Aptece
modernizacja w pracowni RTG
remont w Klinice Chorób Wewnętrznych
modernizacja na oddziale Hematologii
remont w izolatkach Kliniki Chorób Wewnętrznych


    modernizacja obiektu,
   
wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

18. PKiN - Pałac Młodzieży
      Pl. Defilad 1, Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    4.  Komenda Głowna Policji,
         Warszawa
- centrum łączności
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    wykonanie instalacji klimatyzacji,
    modernizacja budynku;


    wykonanie instalacji wentylacyjnej budynku;
    modernizacja całego budynku;

    5.  Warszawski Uniwersytet Medyczny
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    modernizacja całego budynku

    6.  Politechnika Warszawska
         - Klub Absolwenta
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji na kilkunastu oddziałach oraz 
      blokach operacyjnych, np. oddział kardiochirurgii

    7.  Samodzielny Publiczny Dziecięcy 
         Szpital Kliniczny,
         Warszawa, ul. Marszałkowska 24,
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    projekt oraz wykonanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na oddziale
      kardiochirurgii oraz bloku operacyjnym


    projekt oraz wykonanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oddział
       porodowy oraz blok operacyjny
    modernizacja systemu klimatyzacji w budynku    wykonanie i montaż instalacji klimatyzacyjnych


    projekt instalacji bloku i oddziału    kompleksowa modernizacja budynku


    modernizacja budynku - projekt i realizacja    modernizacja budynku


    modernizacja budynku    remont w pomieszczeniach biurowych I i II piętra


    budowa instalacji wentylacji, oddymiania i klimatyzacji


    wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej


    wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej


    wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej


    modernizacja budynku i oddziałów


    wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej


    projekt, wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
      przeciwpożarowej oraz automatyki w budynku28. Centrum Bankowo - Finansowe,
      ul. Nowy Świat 6/12,
      Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

29. Solec Residence, ul. Solec 18,
      Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

30. Sklep Deichmann, ul. Budowlana 11,
      Kętrzyn
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

31. Przychodnia - ul. Coopera,
      Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    projekt, wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
       przeciwpożarowej oraz automatyki w budynku


    projekt, wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
      przeciwpożarowej oraz automatyki w budynku
    wykonanie i montaż instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej


    montaż instalacji wentylacji


32. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych,
      ul. Sanguszki 1, Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

33. Polski Komitet Olimpijski,
      ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,
      Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

34. Galeria Bałtycka, Al. Grunwaldzka 141,
      Gdańsk
- obiekt handlowy
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

35. Fabryka Mebli „Forte",
     
ul. Północna 30, Suwałki
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    wykonanie i montaż instalacji wentylacji


    modernizacja pomieszczeń, wykonanie i montaż instalacji wentylacji


    wykonanie i montaż instalacji wentylacji


    wykonanie i montaż instalacji wentylacji


   36. Pol-Kaufring Sp. Z o.o.
         ul. Mokotowska 4/6
         00-641 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]wykonanie projektu instalcji w hali sportowej


  modernizacja tomografu komputerowego
  remont oddziału Urologii
 
remont oddzaiału Chirurgii ogólnej
 
modernizacja oddziału Położniczego na IV p.
 
modernizacja oddziału Okulistycznego na V p.
 
remont oodziału Chirurgii Plastycznej na II p.
 
modernizacja Centralnej Sterylizatorni
  remont pracowni RTG
  remont pracowni Bloku Operacyjnego Okulistyki
  modernizacja Oddziału Ginekologii
 
modernizacja Oddziału OIOM-u
 
remont oodziału Neurologii
 
modernizacja pracowni Cytologicznej
  modernizacja oddziału RTG na I p.
 
remont oddziału Ginekologicznego na III p.
 
modernizacja kuchni szpitalnej
  remont Centralnej szatni
  modernizacja sprężarkowni gazów medycznych i próżni    wykonanie komór fitotronowych,
   
wykonanie i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji