modernizacja pracowni Patomorfologii
    remont pracowni RTG
    modernizacja pracowni Cytologii
    modernizacja Bloku Operacyjnego Chirurgii Naczyniowo-  Sercowej
    remont Chirurgii Ogólnej
    modernizacja Oddzia
łu Niemowlęcego
   
modernizacja Kuchni mlecznej
    remont Apteki
    modernizacja Pralni
    adaptacja pomieszcze
ń oddziału na zespolony blok
      operacyjny (3 sale + odział pooperacyjny)modernizacja w Pracowni Biologii Molekularnej
remont w Pracowni Analityki Klinicznej
remont w Aptece
modernizacja w pracowni RTG
remont w Klinice Chorób Wewnętrznych
modernizacja na oddziale Hematologii
remont w izolatkach Kliniki Chorób Wewnętrznychremont pomieszcze
ń RTG
modernizacja pracowni Patomorfologii
modernizacja pomieszcze
ń Sali gimnastycznej
remont w pomieszczeniach Hydroterapii
modernizacja w pomieszczeniach Fizykoterapii i
pomieszczeniu socjalnym
remont w pracowni Tomografu komputerowego i testów
wysiłkowych
modernizacja pomieszczeń basenu


  modernizacja tomografu komputerowego
  remont oddziału Urologii
 
remont oddzaiału Chirurgii ogólnej
 
modernizacja oddziału Położniczego na IV p.
 
modernizacja oddziału Okulistycznego na V p.
 
remont oodziału Chirurgii Plastycznej na II p.
 
modernizacja Centralnej Sterylizatorni
  remont pracowni RTG
  remont pracowni Bloku Operacyjnego Okulistyki
  modernizacja Oddziału Ginekologii
 
modernizacja Oddziału OIOM-u
 
remont oodziału Neurologii
 
modernizacja pracowni Cytologicznej
  modernizacja oddziału RTG na I p.
 
remont oddziału Ginekologicznego na III p.
 
modernizacja kuchni szpitalnej
  remont Centralnej szatni
  modernizacja sprężarkowni gazów medycznych i próżni


    4.  S.P.S.K. im. Prof. M.Michałowicza
         ul. Marszałkowska 24
         00-576 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    2.  Z.Z.O.Z.St.Z.Sł.Z. MSWiA
         ul. Wołoska 137
         02-507 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    1.  S.P.S.K. im. Prof.Witolda Orłowskiego
         ul. Czerniakowska 231
         00-416 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

El - WENT Z.P.U.

®

© 2003 EL-WENT®. All rights reserved

TECHNIKA WENTYLACYJNA

    3.  Instytut Hematologii i Transfuzjologii
         ul. Chocimska 5
         00-957 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    5.  Szpital Ginekologiczno-Położniczy św. Zofii
         ul. Żelazna 90
         01-004 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]    modernizacja Bloku Operacyjnego Laparaskopowego
    remont  Bloku Operacyjnego Ginekologii
    remont Oddziału Patomorfologii
    modernizacja Oddziału RTG
    remont oddziału Ginekologiczno-Położniczego i adaptacja pomieszczeń strychu
      na pomieszczenia biurowe, 09-12.2005


    prace adaptacyjne pomieszczeń na Pracownię Protetyki Stomatologicznej


    7.  S.W.P.Z.D.O.Z.
         ul. Leszno 15
         01-199 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    remont w Centralnej Sterylizacji


    8.  Wojewódzki Szpital Bródnowski S.P.Z.O.Z.
         ul. Kondratowicza 8
         03-242 Warszawa
            [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    modernizacja 8 bloków operacyjnych Chirurgii
   
remont Centralnej Sterylizatorni
   
modernizacja kuchni


    9.  Ośrodek Medycyny Pracy Budowlanych
         ul. Górczewska 89
         Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    modernizacja Pracowni Cytologicznej
   
remont Pracowni Protetyki Stomatologicznej    modernizacja 8 pracowni wraz z Digestorium

10. Instytut Leków
      ul. Chełmska 28/30
      Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]    remont Zakładu Patomorfologii

11. Instytut Matki i Dziecka
      ul. Kasprzaka 17a
      Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]    prace remontowe w pracowniach fizyko-chemicznych w węzłach sanitarnych

13. Instytut Żywności i Żywienia
      ul. Powsińska 61/63
      02-903 Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    modernizacja Sali Konferencyjnej

12. Liceum Francuskie
      ul. Walecznych 4/6
      03-916 Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

14. Uniwersytet Warszawski
      ul. Pawińskiego 5A
      02-106 Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

15. Polskie Media S.A.
      ul. Gen. Okulickiego 6
      05-500 Piaseczno
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    prace remontowe w pomieszczeniach Wydziału Geologii UW w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 93


    remont pomieszczeń studyjnych

16. AUTOREX Sp. Z o.o.
      ul. Łopuszańska 36
      02-220 Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    remont w pomieszczeniach Salonu samochodowego w Grodzisku Maz.
   
modernizacja w budynku magazynowo-biurowym
   
remont myjni samochodowej PLL LOT

17. Dom Aktora Weterana
      ul. Pułaskiego 6
      Skolimów
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    modernizacja i remont kuchni ogólnej oraz budynku rekonwalescencji

18. PKiN
      Pl. Defilad 1
      Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    wykonanie i montaż instalacji w Teatrze Dramatycznym

 19. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny
       ul. Barska 16/20
       02-315 Warszawa
          [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    modernizacja i remont Oddziału Sztucznej Nerki, pracowni Patomorfologii, Tomografu Komputerowego i USG
   
adaptacja pomieszczeń pralni na aptekę szpitalną 08 10 2005r

 20. MD Cooperation
       ul. Centralna 27
       05-816 Opacz
          [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    remont w pomieszczeniach biurowych I i II piętra

 21. Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Rodziny
       ul. Madalińskiego 25
       02-544 Warszawa
          [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    modernizacja oddziału Patomorfologii

22.  Awas Polska Sp. Z o.o.
       ul. Żuławska 17
       04-630 Warszawa
          [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    modernizacja hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych

23. Urząd Ochrony Państwa
      ul. Rakowiecka 2b
      00-993 Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    wykonanie i montaż instalacji w pomieszczeniach kuchni na III p.

24. Pol-Kaufring Sp. Z o.o.
      ul. Mokotowska 4/6
      00-641 Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    wykonanie i montaż instalacji w hali sportowej

25. Parafia Rzymsko-Katolicka
      ul. Stefana Wyszyńskiego 1
      Sochaczew
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    Opracowanie projektu instalacji wentylacyjnejwraz z wykonaniem i montazem instalacji w Kościele

26. Obiekt Sakralno-Obronny w Brochowie
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]


    Opracowanie projektu instalacji wentylacyjnejwraz z wykonaniem i montazem instalacji w Kościele

27. ZUS
      ul. Kasprowicza 151,
      ul. Wrocławska 20
      Warszawa
         [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

    6.  SZPZLO Warszawa-Ochota
         ul. Szczęśliwicka 36
         02-353 Warszawa
             [Najedź aby zobaczyć wykonane prace]

Technika wentylacyjna

Technika klimatyzacyjna

NASZA OFERTA

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Wykonanie otworów

Izolacja HVAC

Płaszcze na instalacje HVAC

Rekuperacja

Technika klimatyzacyjna

REALIZACJE

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

Technika wentylacyjna

O NAS

Technika wentylacyjna

Technika klimatyzacyjna

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika grzewcza

Automatyka i instalacje elektryczne

NASZA OFERTA

REALIZACJE

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Automatyka i instalacje elektryczne

Technika grzewcza

Systemy przeciwpożarowe i oddymiania

Technika klimatyzacyjna

Technika wentylacyjna

Wykonanie otworów

Izolacja HVAC

Płaszcze na instalacje HVAC

Rekuperacja


    modernizacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

E l - W e n t   r e a l i z a c j e